składniki

dobre samopoczucie w duecie z mądrze dobranymi składnikami kosmetyków, to tajemnica optymalnej pielęgnacji.

Steareth-10

Inna nazwa używana:

Opis składnika Steareth-10

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie hydrofilowa, nie rozpuszcza się całkowicie w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi. Substancja jest otrzymywana w wyniku reakcji tlenku etylenu i alkoholu stearylowego. Przypisany numer do danego związku świadczy o ilości jednostek (moli) tlenku etylenu w substancji, tak więc steareth-10 jest to alkohol stearylowy, do którego przyłączonych jest dziesięć jednostek tlenku etylenu. Im większa ilość moli tlenku etylenu w cząsteczce substancji tym zwiększa się jej hydrofilowość, a więc rozpuszczalność w wodzie.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry.

Funkcja składnika Steareth-10

Emulgator olej w wodzie, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja stabilizująca pianę i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych, czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości w kosmetykach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.

Bezpieczeństwo

Wszystkie składniki zastosowane w naszych kosmetykach są dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009/WE. Oznacza to, że zostały poddane szczegółowej analizie ekspertów toksykologii i są uznane przez nich za bezpieczne.
wróć do wszystkich składników >>