składniki

dobre samopoczucie w duecie z mądrze dobranymi składnikami kosmetyków, to tajemnica optymalnej pielęgnacji.

Laureth-2

Inna nazwa używana:

Opis składnika Laureth-2

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie lipofilowa, nierozpuszczalna w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi. Odporna na twardą wodę, zawierającą głównie jony wapnia i magnezu.

Działanie kosmetyczne

Substancja zwilżająca - ułatwia kontakt mytej powierzchni z roztworem myjącym, przez co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów.

Funkcja składnika Laureth-2

Emulgator wody w oleju, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych, czyli poprawia konsystencję, powodując wzrost lepkości w kosmetykach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.

Bezpieczeństwo

Wszystkie składniki zastosowane w naszych kosmetykach są dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009/WE. Oznacza to, że zostały poddane szczegółowej analizie ekspertów toksykologii i są uznane przez nich za bezpieczne.
wróć do wszystkich składników >>