polityka cookies

niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Torf Corporation z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich.

Ogólne informacje o cookies

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika.

definicje

administrator - oznacza Torf Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Fabrycznej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646959, posiadającą NIP: 525-268-39-69, REGON 365864143, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: tolpa.pl

urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator Cookies stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Cele do jakich są wykorzystywane Cookies

administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. konfiguracji serwisu

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

2) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

3) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

4) wyglądu strony internetowej itp.;

5) zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu

b. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. zapamiętania lokalizacji użytkownika

1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. analiz i badań oraz audytu oglądalności

1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

f. świadczenia usług reklamowych

1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

g. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego;

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Wykorzystanie Cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, co do zasady wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki. Może być ona w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda nie jest jednak wymagana w przypadku Cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi Użytkownikowi.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przeglądarki zarządzają ustawieniami Cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień Cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=pl

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Dla zachowania pełnej funkcjonalności naszej strony www należy każdorazowo korzystać z najnowszej wersji przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

- http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory,

- http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Administrator i jego zaufani partnerzy wykorzystują Cookies zewnętrzne do celów marketingowych (w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy). W tym celu podmioty te przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniach użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), dotyczących jego aktywności w Serwisie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności.

 

Google

Niniejszy Serwis korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. Cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez Cookies, dotyczące korzystania ze stron internetowych niniejszego Serwisu, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną w niniejszym Serwisie anonimizację IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronach internetowych Serwisu oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (https://google.com).

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może dezaktywować Cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto może zasięgnąć informacji na temat stosowania Cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Użytkownik może również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu Cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania Cookies funkcjonalność naszego Serwisu może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej.

Nasz Serwis używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej Użytkownika - na przykład Cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z niniejszego Serwisu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną w niniejszym Serwisie anonimizację IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez Cookies danych dotyczących korzystania z naszego Serwisu (w tym adresu IP Użytkownika) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli Użytkownik pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej Użytkownik może również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na stronie internetowej Serwisu. Na Urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli Użytkownik usunie pliki cookies, wówczas będzie musiał ponownie kliknąć w powyższy link.

Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty.

 

Facebook Pixel

Niniejszy Serwis korzysta również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi do Użytkownika kierowane są reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Użytkownika reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkownika na stronie internetowej Serwisu, Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z naszego Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach strony internetowej Serwisu. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możliwe jest również zarządzanie ustawieniami prywatności.

Facebook Inc. ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień Cookies dostępnych z poziomu naszego Serwisu Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.